Allmänna villkor och GDPR

  1. Allmänt

  Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Varberg In Motion och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil. 
Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras. 


  För att teckna ett avtal/medlemskap krävs en minimiålder på 18 år. Målsmans godkännande och betalningsansvar krävs för deltagare som är under 18 år. Varberg In Motion har en åldersgräns på 15 år för att få delta i träningsverksamheten.

  2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet

  Varberg In Motion följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Varberg In Motion om hen ångrat sitt köp. 
Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.
  Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

  3. Hälsotillstånd 

  Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Varberg In Motion.

  4. Medicinskt ansvar och friskrivning
  
Varberg In Motion har inga läkarkunskaper och erbjuder ingen medicinsk konsultation. Medicinska specialisters behandling eller råd gäller alltid i första hand. Kontakta alltid en läkare vid osäkerhet kring om eller när träningen kan påbörjas igen efter förkylning, sjukdom eller skada.

  5. Avtalstid och uppsägning 

  Varberg In Motion erbjuder medlemskap utan bindningstid.
  
Open team
Engångsbetalning eller klippkort.
  * • Klippkort 10 klipp 950 SEK (1 klipp = 95 SEK)
  * • Klippkort 5 klipp 575 SEK (1 klipp = 115 SEK)

  Medlemskapet betalas i förskott (pengarna dras direkt ifrån kundens kort vid köp) och är giltigt tills samtliga klipp har förbrukats eller 6 månader har passerat sedan inköpsdatum (det som inträffar först). 

  Open team - Family
Engångsbetalning eller klippkort.
  * • Klippkort 3 klipp 600 SEK (1 klipp = 200 SEK)

  Teamtraining
Medlemskapet för teamtraining innefattar ett bestämt antal träningstillfällen under en bestämd tid.

  Personlig träning och kostrådgivning
  Vid köp av personlig träning/kostrådgivning betalas ett eller flera pass i förväg och måste nyttjas inom den angivna giltighetstiden. 

Avbokning 
Open Team 
Avbokning sker minst 4h före starttid annars anses tillfället förbrukat och kommer debiteras. Samma gäller om kunden inte dyker upp på sin bokade tid. 

Personlig träning/Kostrådgivningssamtal 
Avbokning sker minst 12h före starttid annars anses tillfället förbrukat och kommer debiteras. Samma gäller om kunden inte dyker upp på sin bokade tid.

  6. Prisändringar 

  Varberg In Motion äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle.

  7. Avstängning vid utebliven betalning 

  Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

  8. E-handel
  För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via hens bank.

  9. Ändring av kundens personuppgifter 

  Kunden skall omgående underrätta Varberg In Motion om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Varberg In Motion ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

  10. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall 

  Varberg In Motion ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. Varberg In Motion innehar ansvarsförsäkring. Varberg In Motion ansvarar inte för eventuella medicinska problem eller skador till följd av nyttjandet av tjänsterna. Om något gör ont eller känns fel måste kunden upphöra med övningen och meddela ansvarig tränare på plats.

  11. Praktiska ändringar
  
Varberg In Motion förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Ändringar annonseras via Varberg In Motions hemsida och/eller sociala medier. 

12. Kundregister i databas 
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Varberg In Motion behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter vidarebefordras, säljs eller byts aldrig till någon tredje part.

  13. Medgivande
  
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Varberg In Motion för överföring till denne.

  14. Annan betalare
  
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

  15. Nyhetsbrev
  Genom att boka och köpa tjänster godkänner kunden att Varberg In Motion får skicka ut vårt nyhetsbrev. I varje brev finns en avregistreringslänk så kunden när som helst kan avbryta prenumerationen.

  16. Cookies
  På varberginmotion.se använder vi oss av cookies för att kunna mäta antal besökare och analysera hur de rör sig på hemsidan för att skapa en bättre användarupplevelse. Programmet sparar aldrig någon personlig information om du som besökare. Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare om du vill det. Vi samlar aldrig under några omständigheter in information som är personligt identifierbar.
  Om du använder hemsidan antar vi att du tycker att detta är okej.

  Denna information kan komma att uppdateras.
  Denna version publicerades 2021-09-06